Utskriftsvennlig versjon: Forretningsplan

Forretningsplan

Dette er en veldig enkel skisse til en forretningsplan. Det finnes maler for slike planer, men min erfaring er at denne skissen er en god start.
Hensikten med å skrive en forretningsplan er at den skal være ditt viktigste arbeidsverktøy i den prosessen du nå skal gjennom som etablerer. Det å skrive forretningsplan er en bevisstgjøringsprosess du bør gå inn i. Foruten at du bevisstgjør deg selv, er den et dokument du skal ta med i møte med banken, leverandører eller hvis du skal søke Innovasjon Norge om økonomisk støtte.
Du må kunne vise at planen din er gjennomarbeidet og at du har en strategi for gjennomføring.

Innledning og personopplysninger
Fortell om bakgrunnen din, om dagens situasjon og planene framover. Legg ved CV.

Forretningside:
Skriv kort hva ideen din går ut på. Helst ikke mer enn et par setninger. Dette skal våre din visjon, og den skal uttrykkes kort og konkret.
Ett stikkord her er behov. Hvem har behov for dine varer og tjenester?
Husk at enhver etablering skal kunne dekke et behov hos noen!

Utdypning av forretningside

Her skriver du utfyllende om hva for produkt/tjeneste du skal tilby.
Spesifiser og konkretiser.
Hva er produktet/tjenesten?  Hvem er kundene dine? Hvordan skal du selge produktet eller tjenesten?
Internett, butikk, oppsøkende virksomhet, hjemmekontor eller andre kanaler ?

Markedet
Her vurderer du hvordan du tror markedet for produktet ditt er.
Har du opplevd at det er etterspørsel og trur du det er plass til ditt produkt?
Hvorfor skal man kjøpe av deg og hvilke kontakter har du?
Hvor stort geografisk område skal du dekke? Hvem er kundene?

Konkurrenter
Her omtaler du eventuelle konkurrenter, firmanavn om du kjenner det, og hvordan du ser på konkurransen. Er det mange eller få?
Er du bedre kvalifisert eller har du bedre kompetanse enn dine konkurrenter på fag/salg/markedskunnskap?

Markedsføring/ samarbeidspartnere /kontakter
Her skriver du hvordan du har tenkt å markedsføre deg.
En marknadsføringsplan er et nyttig verktøy. Skal du bruke brosjyrer, jungeltelegraf, internett, aviser, reklamebyrå, oppsøkende virksomhet, messer? Hvordan vil du nå ut til markedet ditt?
Har du markedsføringskompetanse eller må du kjøpe slik kompetanse? Selger produktet ditt seg selv?
Nevn aktuelle samarbeidspartnere/kontakter og salgsteder eller salgskanaler.

Organisering av bedriften
Her skisserer du hvordan du tenker deg å organisere bedriften.
Kontorplassering, tall på ansatte, selskapsform du velger. Beskriv hvorfor du valgte den selskapsform. Beskriv oppgavene i bedriften, hvordan og hvem skal gjøre oppgavene. Skal du gjøre alt selv eller trenger du å kjøpe noen tjenester?

Opplæringsbehov
Vil du ha behov for opplæring for å bli bedre i stand til å drive bedriften, så skriv litt om det. Salg – markedsføring – videreutvikling i faget – regnskap – osv.

Samarbeid
Har du tenkt å drive for deg selv, eller er det aktuelt med samarbeidsavtaler med andre som kan gjøre det lettare å nå ut med produktet?
Rådgivere
Hvem har du fått hjelp av i planleggingsarbeidet?
Har du noen i nettverket ditt som kan hjelpe deg i etableringsfasen?

Framdriftsplan
Her setter du opp en plan for framdrifta i prosjektet ditt.
Starttidspunkt og hvordan du skal legge opp arbeidet i månedene framover – fram til etablering. Skal du fortsette i arbeid ved siden av eller skal du starte opp for fullt i 1. etableringsåret?
Kort sagt en plan for etableringsprosessen med tidsangivelser og milepæler.

Budsjett
I tillegg må du ha budsjett som viser oversikt over forventa lønnsomhet. Er idèen din liv laga?

Du trenger:
Investeringsbudsjett. Hvor mye kapital vi etableringen kreve?
Driftsbudsjett for de første 1-3åra. Forventa inntekter og utgifter
Finansieringsplan (hvordan du har tenkt å finansiere etableringen).  


Lykke til – Øst-Telemark Etablerersenter hjelper deg om du trenger det!