Utskriftsvennlig versjon: Våre tjenester

Våre tjenester


Etablererkontoret tilbyr:

• Veiledning
• Å være en samtalepartner
• Rådgivning
• Nettverksbygger
• Kompetanseheving


Vårt tilbud er gratis og uforpliktende for deg:
• Individuelle samtale/ideavklaring
• Veiledning til utarbeidelse av forretningsplan, budsjett og søknader
• Info om valg av selskapsform, oppstart og registrering
• Hjelp til å finne næringsareal og lokaler
• Videreutvikling av bedriften
• Oppfølging etter oppstart for de som ønsker det.

Ellers tilbyr vi:
• Kurs og temakvelder
• Etablerermesse

Veiledning overfor skoleverket om:
• Entreprenørskap
• Ungdomsbedrifter
• Partnerskapsavtaler
• Studenbedrift
Her samarbeider vi tett med Ungt Entreprenørskap.


Kontakt oss for en samtale!